The Flood-Ravaged Factory

If You'Ve Got The Time, We'Ve Got The Razumeo.

Välja yrke

Det är svårt att veta vad man vill och kan jobba med innan man prövat på det. Därför är det inte så lätt för ungdomar att välja gymnasium när de är bara 15-16 år. Det blir oftast något som föräldrarna gör för man identifierar ju sig med föräldrarna. I och för sig har man ju ärvt deras gener också så man har ju säkert fallenhet för det de gör. Men det skulle vara kul om man kunde få pröva på olika saker innan man valde. Ett sabbatsår med praktik inom olika yrkesgrenar. Men det är inte för sent att byta senare men det är svårare att börja plugga för man har oftast ett ordnat liv med hus och familj och det är svårt att klara sig på mindre pengar.